Retourvoorwaarden

Aktie Voorwaarden Aanvullende informatie
Reclamatie periode defecten/schade Binnen 8 dagen na aflevering Buiten periode; mogelijke weigering tot retourname/ruiling
Opgave van reden Ja Zonder opgave wordt aanvraag niet in behandeling genomen
Ontbinden overeenkomst voor consumenten Binnen 14 dagen na levering Insturen ingevulde modelovereenkomst
Communicatie via E-mail Zonder opgave wordt aanvraag niet in behandeling genomen
O.v.v. RMA, ons factuur-, order-, of afleverbonnummer Zonder opgave wordt aanvraag niet in behandeling genomen
Verpakking In volledig originele staat * Zie afkeur
Kosten van retourzending Klant zorgt zelf voor transport tenzij er sprake is van een defect of onjuist geleverd artikel Retouren kunnen niet aan GLS of DHL worden meegegeven zonder ophaalopdracht
Order-verzendkosten Bij ontbinding van de overeenkomst worden door ons berekende order-verzendkosten gecrediteerd. Enkel indien alle goederen in goede staat retour komen.
Aanlevertijd Werkdagen tussen 09.00 en 17.00 uur Aanlevering na deze tijd worden niet in ontvangst genomen
Speciaal artikelen (niet in het assortiment of bij een afgesproken prijs met een minimale afname) Kunnen niet retour
Artikelen die uit ons assortiment zijn gehaald Kunnen niet retour
Verzegelde artikelen waarvan het zegel is verbroken Kunnen niet retour
Gepersonaliseerde artikelen Kunnen niet retour
Jaarartikelen, beperkt houdbare artikelen Na goedkeuring afdeling voorraadbeheer
Retouraanvraag voor bedrijven en organisaties Binnen 8 dagen na levering via E-mail of Retourformulier o.v.v. reden en ordernummer
Kosten van retourzending Klant zorgt zelf voor transport tenzij er sprake is van een defect of onjuist geleverd artikel. retourgoederen dienen in 100% originele staat te zijn. Zie afkeur. Retouren kunnen niet aan GLS of DHL worden meegegeven zonder ophaalopdracht
Verwerkingskosten Bij verkeerd bestelde artikelen hanteren wij 10% verwerkingskosten voor administratie en restocking.
Minimale waarde De orderregelwaarde van de te retourneren artikelen moet minimaal EUR 25,= bedragen Beneden deze orderregelwaarde wordt de aanvraag afgewezen.
Aanlevertijd retouren Werkdagen tussen 08.30 en 17.00 uur
Speciaal bestelde artikelen (niet in het assortiment of bij een afgesproken prijs met een minimale afname) Kunnen niet retour
Artikelen die uit ons assortiment zijn gehaald Kunnen niet retour
Verzegelde artikelen waarvan het zegel is verbroken Kunnen niet retour
Gepersonaliseerde artikelen Kunnen niet retour
Jaarartikelen, beperkt houdbare artikelen Na goedkeuring afdeling voorraadbeheer
Afkeur
1. Artikelen die worden afgekeurd zullen gelijk gedumpt worden Reclamatie / corresponderen is niet mogelijk
2. Transportschade wordt alleen vergoed als schade is aangetekend De opdrachtgever van transport zorgt voor documenten
Retourvoorwaarden Kantoorartikelen.nl veroorzaakt door Kantoorartikelen.nl of transporteur
Reklamatie periode Binnen 8 werkdagen na aflevering Buiten periode; mogelijke weigering tot retourname
Opgave van reden Ja Zonder opgave wordt aanvraag niet in behandeling genomen
Minimale regelwaarde N.v.t.
Communicatie via Fax of e-mail Zonder opgave wordt aanvraag niet in behandeling genomen
O.v.v. Ons factuur-, order-, of afleverbonnummer Zonder opgave wordt aanvraag niet in behandeling genomen
O.v.v. Het aantal colli dat moet worden opgehaald Zonder opgave wordt aanvraag niet in behandeling genomen
Transport Regelt Kantoorartikelen.nl, binnen 3 werkdagen komt GLSL
Afhaaladres Altijd adres waar geleverd is, tenzij anders aangegeven
Verpakking In volledig originele staat * Zie afkeur
DOA ("dead on arrival") Binnen 8 werkdagen na aflevering Buiten periode; mogelijk via voorwaarden fabrikant


* Niet opengescheurd / beschreven / geopende binnenverpakkingen (toners)
** Zorg voor een transporteur die laat aftekenen voor (juiste) ontvangst

Belangrijk
- Kantoorartikelen.nl kan besluiten goederen niet op te halen als daar hoge kosten mee gepaard gaan.
- Alle herstelakties zijn voor kosten van Kantoorartikelen.nl

Garantie

In het algemeen zal Kantoorartikelen.nl / ITC Alles voor uw Kantoor NV er alles aan doen om de in de offerte of in een nader schriftelijk stuk tussen partijen overeengekomen prestatie te laten beantwoorden aan de overeenkomst en overigens aan redelijke eisen van bruikbaarheid en deugdelijkheid.

De garantie op de (af)geleverde zaken strekt nimmer verder dan de door de fabrikant c.q. toeleverancier van Kantoorartikelen.nl / ITC Alles voor uw Kantoor NV verstrekte garantie, indien aanwezig. Kantoorartikelen.nl / ITC Alles voor uw Kantoor NV verwijst ter zake naar eventueel bijgevoegde garantiecertificaten. Of iets onder de garantie valt, wordt alsdan uitsluitend door de fabrikant c.q. toeleverancier van Kantoorartikelen.nl / ITC Alles voor uw Kantoor NV bepaald. Kantoorartikelen.nl / ITC Alles voor uw Kantoor NV kan ter zake geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden. Kantoorartikelen.nl / ITC Alles voor uw Kantoor NV c.q. haar fabrikant c.q. toeleverancier is in geen geval aansprakelijk voor gebreken welke het gevolg zijn van enig overheidsvoorschrift met betrekking tot aard en/of kwaliteit van geleverde zaken, toegepast materiaal of constructie daarvan.

De garantieregeling geldt niet voor: batterijen en overige zaken die door hun aard van garantie zijn uitgesloten.

Indien een (af)geleverde zaak een ontwerp-, materiaal- of fabricagefout vertoont, heb je recht op herstel van de zaak. Kantoorartikelen.nl / ITC Alles voor uw Kantoor NV kan er voor kiezen om de zaak te vervangen indien herstel op bezwaren stuit. Je hebt alleen recht op vervanging indien herstel van de zaak niet mogelijk is.

Loading...
neonlines-configurator.product-box.upload-text
Product Devices Show confirm dialog