Ontdek uw eigen arbeidscultuur


Hoe een analyse- en adviestool het werken in uw bedrijf kan veranderen

Hoe tevreden zijn uw medewerk(st)ers? En hoe tevreden bent u over de creatieve en economische resultaten van uw onderneming? Als er nog ruimte voor verbetering is, dan is dat mogelijk te vinden in de arbeidscultuur van uw bedrijf. Daarmee willen we niet beweren dat deze per se moet worden verbeterd, maar dat uw specifieke arbeidscultuur de mogelijkheden van uw personeel en uw bedrijfsconcept nog nauwkeuriger zou kunnen weerspiegelen en het behalen van uw doelstellingen nog beter zou kunnen ondersteunen. Hierbij zijn wij u graag van dienst.


De individuele arbeidscultuur als sleutel tot succes

Elk bedrijf wordt gekenmerkt door zijn bijzondere arbeidscultuur. König + Neurath heeft een analysetool ontwikkeld dat de kwaliteiten van deze individuele cultuur vaststelt: met behulp van de K+N WORK.CULTURE.MAP kunt u de huidige situatie van uw onderneming met betrekking tot de zeven aspecten techniek, stijl van leidinggeven, personeelsstructuur, balans tussen werk en privé, creativiteit, prestaties en flexibiliteit in kaart brengen. Op basis van de verworven inzichten visualiseren wij uw arbeidscultuur en transformeren de resultaten in suggesties voor de inrichting van de werkomgevingen. Met diepgaandere analyses en workshops kunnen wij aansluitend gezamenlijk doeltrajecten formuleren en vormgevingsideeën ontwikkelen.


Kan de bedrijfsspecifieke arbeidscultuur worden vertaald in ruimtebelevingen?

Jazeker, en de K+N WORK.CULTURE.MAP laat u zien hoe: de analysetool visualiseert de actuele status en de streefsituatie. De resultaten vormen de basis voor de inrichting-op-maat van werkomgevingen. Zij geven bovendien een uitgebreide oriëntatie en impulsen voor de ontwikkeling van het bedrijf.

Een aantrekkelijke werkomgeving voor de verhoging van de tevredenheid onder de medewerkers en als belangrijk instrument voor het positioneren van het werkgeversmerk

Ons adviesconcept is gebaseerd op het inzicht – dat overigens wordt bevestigd door tal van onderzoeken – dat de directe omgeving, lees: de ruimten en de kantoorsituatie, een aanzienlijke invloed hebben op de motivatie en de output van mensen. Hoe nauwkeuriger de ruimten worden afgestemd op de behoeften en wensen, hoe succesvoller het werk kan zijn. En dat is een niet te onderschatten economische factor. Een uitgesproken tevredenheid onder de medewerkers kan het rendement van een bedrijf volgens onderzoek met maar liefst 3% verhogen. Bovendien heeft Mindspace, de aanbieder van flexibele werkplekken, via een enquête ontdekt dat bijna een op de zeven Duitse werknemers en een op de vijf millennials wel eens een potentiële nieuwe baan heeft afgewezen vanwege het onaantrekkelijke ruimteconcept of de kantoorinrichting. Juist in de huidige fase, waarin de economie na de beperkende maatregelen weer op gang komt, kan het verstandig zijn om targets te formuleren en de eigen onderneming met een heroriëntatie op succes te programmeren.

K+N WORK.CULTURE.MAP wint German Brand Award

We zijn blij met de waardering van onafhankelijke deskundigen voor onze merkstrategie en het nieuwe adviesconcept: onze identiteit als ontdekker van arbeidsculturen, die met passende stijlcollecties een uitgebreid proces voor de herinrichting van werkomgevingen begeleidt. De jury van de GBA motiveerde zijn keuze met de volgende woorden:

De K+N WORK.CULTURE.MAP helpt de arbeidscultuur in bedrijven te definiëren, waardoor het mogelijk wordt een speciaal op de desbetreffende behoeften afgestemde kantoorinrichting te adviseren. Een nieuwe digitale tool, die te midden van de concurrentie ongetwijfeld uniek is, die König + Neurath als totaalaanbieder resp. procesbegeleider onderscheidt en de overgang naar een klantgericht merk in de dagelijkse praktijk op toonaangevende wijze promoot.”. (jury van de German Brand Award in juni 2020 over de gouden onderscheiding voor K+N WORK.CULTURE.MAP in de categorie Excellence in Brand Strategy and Creation)

Loading...
neonlines-configurator.product-box.upload-text
Product Devices Show confirm dialog