Meer informatie


Wij hebben een paar tips voor je hoe je brievenbakjes efficiënt kunt gebruiken. Brieven, rekeningen, offertes, tijdschriften; iedere dag valt er weer een stapel papieren op je bureau die een plekje moeten krijgen of waar iets mee moet worden gedaan. Sommige documenten vragen om directe actie, andere dingen kunnen best even wachten. Brievenbakjes zijn de perfecte oplossing om hier onderscheid in te maken, zonder dat je het gevaar loopt dat er papieren onder op een stapel belanden en worden vergeten. Want je zet die brievenbakjes gewoon op je bureau of vlakbij in een kast waar je altijd alles voor het grijpen hebt. 

Om voor jezelf duidelijk te maken welk bakje voor welke paperassen is, kunt je verschillende kleuren bakjes gebruiken óf je plakt er een etiket op waar je op schrijft (of print, bijvoorbeeld met een labelprinter) voor welke spullen en taken het bakje is bedoeld. Duidelijk en efficiënt en vooral reuzenhandig. Vooral als je een liefhebber bent van een clean desk. Bovendien vermijd je op deze manier dat je dezelfde papieren een paar keer per dag in je handen hebt.

• UIT voor uitgaande post. Aan het einde van de dag hoef je dit stapeltje alleen maar op te pakken en af te leven bij degene die de post naar het postkantoor of de brievenbus brengt (tenzij je zelf degene bent die dit iedere dag doet).
• FAKTUREN voor… rekeningen uiteraard. Meestal landen hier alleen fakturen die nog moeten worden betaald.
• ACTIE of DOEN voor alle papieren waar je dezelfde dag nog actie op moet ondernemen; zaken die je meteen moet afhandelen of documenten die je onmiddellijk moet of wilt opbergen.
• ARCHIVEREN voor spullen die je op een later, rustiger moment op de juiste (archief)plek kunt opbergen.
• LEZEN voor alle documenten en bladen die je nog wilt of moet lezen.